20240402 44042Na het verdwijnen van Halte 2717 uit Buytenwegh werd duidelijk dat dit centrum erg gemist werd in de wijk. Johan Roest was als buurtpastor betrokken bij Halte en zocht naar andere mogelijkheden om te zorgen voor verbinding en hulp in de wijk.

Samen met René Bos en Ronald van Berkel zette Johan Roest het Diaconaal Centrum Kruispunt op: een inlooppunt in Buurtcentrum Buytenrode waar mensen een warme en welkome plek vinden en terecht kunnen voor ondersteuning of simpelweg een praatje bij een kop koffie. Wethouder Bouke Velzen verrichtte de opening van Diaconaal Centrum Kruispunt door het onthullen van de banner van het nieuwe centrum. Samen met de drie initiatiefnemers keek hij uit naar het in gebruik nemen van het Kruispunt. Velzen: “Het is mooi om te zien dat er vanuit verschillende kerken en richtingen mensen aanwezig zijn om dit centrum vorm te geven. Deze wijk heeft dit soort punten van verbinding heel hard nodig!”
René Bos: ”We kunnen bouwen op een groot netwerk van 5 verschillende kerken en organisaties. De basis is een digitaal platform waar mensen samenwerken en hulp kunnen vragen, maar hier in Buytenwegh is een mooie ontmoetingsplekken waar mensen ook echt naar toe kunnen”.

 20240402 44033  20240402 44035

   
Hulp én ontmoeting

Diaconaal Centrum Kruispunt is een ontmoetingsplek waar mensen elke dinsdagmiddag naar toe kunnen voor een kopje koffie, maar wil zich ook inzetten voor de wijk. René Bos: “Het toeval wil dat ik 60 jaar geleden precies op deze plek ben geboren op een Zoetermeerse boerderij. Ook toen al hielpen mijn ouders arme mensen in de buurt aan aardappelen en zorgden de mensen voor elkaar. Ik merk dat een centrum als dit heel erg leeft in deze wijk!”
Het inloopcentrum in Buytenwegh is de eerste stap van Diaconaal Centrum Kruispunt, in de toekomst willen zij ook in andere Zoetermeerse wijken inlooppunten openen.
Het inloopcentrum staat open voor iedereen, ongeacht culturele of kerkelijke achtergrond. Elke dinsdagmiddag kunt u van 13.00 uur tot 15.00 uur terecht in het inloopcentrum in Buytenwegh, aan de Cesar Frankrode 60.

 20240402 44037  20240402 44044