dhr. Zonneveld zw licht

Bedroefd geven wij kennis dat, na een leven vol inzet, 
liefde en zorg voor ons allen, van ons is heengegaan
Johannes Gerardus (Hans) Zonneveld

 

* Den Haag, 11 maart 1947                                                   † Delft, 11 januari 2023

 

Correspondentieadres:
Familie J.G. Zonneveld
p/a CUVO uitvaartzorg 
Postbus 71707
2507 BH  Den Haag 

 

Hans blijft tot de dag van de uitvaart in uitvaartcentrum Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 te Zoetermeer, waar er op woensdag 18 januari van 18.30 tot 19.15 uur gelegenheid is tot afscheid nemen. 

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.
De familie vraagt om herinneringen of foto’s te delen op www.cuvo.nl/condoleren.